Oprettelse af interessegruppe for Usability og Interaktionsdesign

Dagen idag gik med deltagelse i workshop om Usability og Interaktionsdesign, arrangeret af netværket Infinit. Målet med workshoppen var at danne en interesse gruppe omkring usability og interaktionsdesign (mission accomplished) og lokkemaden bestod af en række oplæg og  middagsmad (gratis! – hvilket lokkede en del studerende med :-) ).

Som altid ved sådanne “brede” arrangementer, var det ikke alle oplæg der var lige givtige –  mest fordi der var meget stor spredning i de forskellige deltageres arbejdsområder og erfaringer inden for  UI arbejde, men alle oplægsholderne klarede sig glimrende under disse noget utaknemmelige forhold.

Der skal dog specielt sendes ros til Ingrid Haug der præsterede et rigtig godt oplæg om løbende inddragelse af brugervenligheds-metoder og overvejelser i udviklingsprocessen. Ingrid kom med en række konkrete eksempler på synliggøreles af brugervenligheds-mål i hele organisationen, og dermed med til at holde fokus på kundernes behov og ønsker. Ingrid kom blandt andet ind på:

  • Eksempler på brug af konkrete brugbarheds-mål til evaluering (eks: 80% af vores brugere skal kunne gennemføre opgave X på Y sekunder) og at synliggøre disse med smilies – fuldstændigt som hos den lokale pizzamand.
  • Iterativ sammenspil imellem usability-evalueringer og design-processer (så meget som man nu kan i en vandfaldsmodel af næsten Niagara-proportioner)
  • Personas, baseret på en ekstrem imponerende case fra Microsoft

I Microsoft casen (fra udviklingen af Microsofts ERP produkter) havde MS lavet en hel virtuel virksomhed. Denne fiktive virksomhed bestod af en lang række personas, og disse blev synliggjort denne gennem plakater, websider mm. i hele udviklings-organisationen, så alle der var involveret i projektet viste “hvem” kunderne var – virkelig imponerende.

Dette muliggjorde at alle kunne snakke om kunderne i et naturligt sprog, og at undgå den klassiske “brugerne”-formulering der typisk resulterer i en en-dimensional forståelse af brugergruppen. Og for lige at gøre det lidt mere imponerende var ALLE personas baseret på interview, og alle informationer udstyret med kilde henvisninger. - PDF med oversigten over MS personas (0.9Mb)

Hatten af for MS for deres persons arbejde, og for Ingrid for at kunne formidle en lang række metoder og teknikker på et højt niveau til en broget flok af nørder.

Næste møde i den oprettede interessegruppe blev sat til d. 16 juni i Århus, og baseret på dette for-møde kan jeg kun anbefale folk der har interesser inden for bruger-venlighed/inddragelse at holde øje med Infinits hjemmeside.

Leave a Reply

Bødkers.net bliver stolt drevet af WordPress
Indlæg (RSS) og Kommentare (RSS).