Motorcykler og farlighed

Efter at have fået en del røg fra familien om hvor farligt det er at køre på motorcykel har jeg måtte rode lidt i trafikstatistikken for at retfærdiggøre at købe en mc til foråret.

Dette skal dog ikke forstås således at jeg er af den opfattelse af at det ikke er farligere at køre på mc end at køre i bil – det tror jeg alle der har bare en basal forståelse for fysikken der er involveret i et færdselsuheld og mennesklig fysiologi sagtens kan gennemskue – der er trods alt ikke noget der hedder “lille uheld med små buler” når man køre på motorcykel!

Men nok snak, man er vel ingeniør, og så er det bare om at grave de egentlige tal frem.

En hurtig søgning på google viser dog at der er andre der allerede har lavet arbejdet for mig (i en underøgelse af knallert45, men en af de transportmidler der samlignes med er netop mc)

Fra rapporten 45-knallerter – kørekort, risiko, hastighed, uheld fra sikkertrafik.dk bliver der på baggrund af data fra dansk statistik konkluderet at:

Risikoen ved kørsel på 45–knallert er beregnet til 20 (antal dræbte og alvorligt tilskadekomne pr. 10 millioner km). Risikoen ved kørsel på motorcykel er også beregnet til godt 20, hvorimod risikoen ved kørsel på almindelig knallert er beregnet til ca. 30. Risikoen ved kørsel på 45–knallert og motorcykel er således den samme.

Det er altså 50% farligere at køre på knallert end på motorcykel.

En lille sidebemærkning omkring risikoen på 20 skader/dræbte pr 10.000.000 km – Det er en skade/dødsfald pr 500.000km eller ca en anvorlig tilskadekommen eller dræbt hvergang der er kørt 12,4 gange rundt om jorden!.

Egenrisiko 45-Knallert 30 km Knallert Motorcykel
DA/10MIO US% DA/10MIO US% DA/10MIO US%
1998 20 37 28 25 19 53
1999 19 37 31 26 23 44
DA/10 MIO er antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i det pågældende køretøj
pr. kørte 10 mio. km. US% er usikkerheden i % af egenrisikoen.

Leave a Reply

Bødkers.net bliver stolt drevet af WordPress
Indlæg (RSS) og Kommentare (RSS).