Jeg hedder Kristian Bødker og jeg er 27 år. Jeg er uddannet Softwareingeniør med speciale i HCI fra Aalborg Universitet - hvor jeg nu arbejder som systemudvikler.

Jeg interessere mig for Chili-planter, fotografering, udvikling af interaktive informationssystemer, web-brugergrænseflader og scrum som udviklingsmetode.

Se min LinkedIn profilMin Linkedin profil

Tidlig fødselsdagsgave

januar 7th, 2011

Jeg har lige givet mig en tidlig fødselsdagsgave bestående af vacciner (Hepatitis, gul feber, difteri, stivkrampe) og en ordenlig røvful malaria-piller (+ antibiotika, diamox og lidt blandet håndkøbsmedicin).

Resten af gaven må vente lidt endnu. Men det kan dog afsløres at den indeholder en flyvetur på over 6500km :-D

Læs hele indlæget »

Hurra, det går af helvede til – en scrum success historie

oktober 21st, 2010

Efter netop af have været igennem et sprint på arbejde hvor INTET fungerede, og hvor vi derfor kun nåede en tredjedel af hvad vi havde forpligtet (committed) os til har vi netop følt en af scrums vigtigste virkninger på egen krop nemlig transparens – noget der er lækkert når det går godt, og endnu bedre når det går dårligt!

Transparens når det går dårligt kan umiddelbart virke som en negativ konsekvens ved scrum. Men at alle alle tydeligt kan se at det går skidt er GULD værd – fordi synligheden helt naturligt provokere en reaktion. Helt konkret muliggjorde synligheden at vi som scrum team blev tvunget til at gennemgå en lang række uhensigtsmæssigheder i vores måde at arbejde på (både organisatorisk og personligt). Og denne italesættelse af uhensigtsmæssighederne gør det muligt at bearbejde, og ideelt set fjerne dem helt. Under andre udviklingsformer ville vi som team have ”lukket af” over for omverdenen og derved have skjult – men ikke løst problemerne.

Helt konkret fik vi som følge at vores synligt dårlige performance diskuteret forskellige scenarier på hvordan vi skal håndtere tasks der ”vokser” jo mere der arbejdes på dem, og derfor sætter teamets hastighed i stå. Det kan være tasks der bygger videre på kode der i løbet af sprintet viser sig at være af for dårlig kvalitet, og derfor skal refaktoreres ud over det forventede. Eller tasks hvor de tekniske usikkerheder viser sig at være anderledes end antaget i sprintplanlægningen.

Vi fik vendt nogle af de organisatoriske fordele ved ”fail fast”, og at det kan være bedre at afbryde et sprint tidligt, end at fortsætte imod et urealistisk mål – hvis det viser sig at forudsætningerne for et sprint ikke er tilstede. Og vi fik snakket en række konkrete indgreb igennem som vi i fremtiden vil benytte hvis fremgangen en task går i stå.

De indgreb vi snakkede igennem var blandt andre at splitte et kode-par op og blande nye personer ind på en opgave der går fast, og at tasks der viser sig større end først antaget bør splittes op af hele teamet, og ikke kun de personer der aktuelt sidder med den pågældende task – også for at få delt designbeslutninger ud som en team-beslutning.

Scrum er godt – specielt når det går skidt :-)

Læs hele indlæget »

Site nr 100 og datakilde projekt i Portalen

august 14th, 2010

Efter at have det sidste halve år på arbejdet på at betale den teknologiske gæld AAU havde oparbejdet ved ikke at vedligeholde et (lidt for) tilpasset CMS – er vi endelig ved at nærme os målet. Site nr 100 er blevet flyttet over i vores nye setup, og det er endeligt muligt at se enden på komponentudvikling og triviel (men omstændig) integration med div datakilder på AAU.

Et af de sidste integrations projekter der mangler for at CMS’et er istand til at overtage alle eksisterende sites, er integration med person data (fra administrationens PDS – Person Data System), så det er muligt at generere automatiske medarbejderlister på div sites. Og det er netop dette vi pt. arbejder på.

Dette arbejde har affødt en del teknologiske udfordringer fordi datakilden (PDS) ikke egner sig særlig godt til vores brug da både hastighed og dataformater er ikke velegnede til at generere medarbejderlister ud fra. Vi har derfor været nødsaget til at “pakke” datakilden ind for at kunne holde vores kvalitetskrav omkring leveringstider (95% af alle sider inden for 1 sekund).

Dette har været en oplagt mulighed for at få taget fat på ideen om AAU-data som RESTfull webservices – og der er blevet taget hul på den helt store JAX-RS impelmentation af en medarbejderliste REST resource, hvorfra CMS’et og en række andre applikationer kan trække medarbejderlister.

Forhåbentligt kommer dette til at være den første af mange data som bliver udstillet som RESTfull webservices hos AAU, og jeg håber at vi med tiden kan udstille disse, så alle interesserede kan lege med dem. Forhåbentligt er der nogen der kan bygge applikationer eller mashups på baggrund af disse data – og det kan måske være med til at ændre silotankegangen der desværre er meget udbredt på AAU.

Læs hele indlæget »

Oprettelse af interessegruppe for Usability og Interaktionsdesign

marts 10th, 2010

Dagen idag gik med deltagelse i workshop om Usability og Interaktionsdesign, arrangeret af netværket Infinit. Målet med workshoppen var at danne en interesse gruppe omkring usability og interaktionsdesign (mission accomplished) og lokkemaden bestod af en række oplæg og  middagsmad (gratis! – hvilket lokkede en del studerende med :-) ).

Som altid ved sådanne “brede” arrangementer, var det ikke alle oplæg der var lige givtige –  mest fordi der var meget stor spredning i de forskellige deltageres arbejdsområder og erfaringer inden for  UI arbejde, men alle oplægsholderne klarede sig glimrende under disse noget utaknemmelige forhold.

Der skal dog specielt sendes ros til Ingrid Haug der præsterede et rigtig godt oplæg om løbende inddragelse af brugervenligheds-metoder og overvejelser i udviklingsprocessen. Ingrid kom med en række konkrete eksempler på synliggøreles af brugervenligheds-mål i hele organisationen, og dermed med til at holde fokus på kundernes behov og ønsker. Ingrid kom blandt andet ind på:

  • Eksempler på brug af konkrete brugbarheds-mål til evaluering (eks: 80% af vores brugere skal kunne gennemføre opgave X på Y sekunder) og at synliggøre disse med smilies – fuldstændigt som hos den lokale pizzamand.
  • Iterativ sammenspil imellem usability-evalueringer og design-processer (så meget som man nu kan i en vandfaldsmodel af næsten Niagara-proportioner)
  • Personas, baseret på en ekstrem imponerende case fra Microsoft

I Microsoft casen (fra udviklingen af Microsofts ERP produkter) havde MS lavet en hel virtuel virksomhed. Denne fiktive virksomhed bestod af en lang række personas, og disse blev synliggjort denne gennem plakater, websider mm. i hele udviklings-organisationen, så alle der var involveret i projektet viste “hvem” kunderne var – virkelig imponerende.

Dette muliggjorde at alle kunne snakke om kunderne i et naturligt sprog, og at undgå den klassiske “brugerne”-formulering der typisk resulterer i en en-dimensional forståelse af brugergruppen. Og for lige at gøre det lidt mere imponerende var ALLE personas baseret på interview, og alle informationer udstyret med kilde henvisninger. - PDF med oversigten over MS personas (0.9Mb)

Hatten af for MS for deres persons arbejde, og for Ingrid for at kunne formidle en lang række metoder og teknikker på et højt niveau til en broget flok af nørder.

Næste møde i den oprettede interessegruppe blev sat til d. 16 juni i Århus, og baseret på dette for-møde kan jeg kun anbefale folk der har interesser inden for bruger-venlighed/inddragelse at holde øje med Infinits hjemmeside.

Læs hele indlæget »

Spiring af chilier 2010 – del 1

marts 7th, 2010

Så har de første chili planter fået set deres snit til at få hovedet stukket op af de små kokos briketter – så spiringstemperaturen på omkring 25 har været helt perfekt. De første kom allerede til syne d. 16, og viste blade d. 18 – og siden det er det gået hurtigt frem ad.

I skemaet herunder er alle planter der er spiret på nuværende tidspunkt (når der kan ses kimblade). Og jeg har tænkt mig at opdatere skemaet løbende her på min blog.

Spiring 2010 – 22. februar
EJ BC GC T HL HL HL HL
EJ BC GC T HO HO HO HO
EJ BC GC T F F F F
LPC LPC LPC LPC HW HW HW HW
LD LD LD LD CH CH CH CH
De grønne/fremhævede felter er planter i mit setupder har vist de første kimblade.

Ved at holde musen over et felt, kan du se sort.

Alt der mangler nu er lys – og alt sneen forsvinder… der kommer billeder på et tidspunkt når der er lidt mere at vise end små ranglede skud, med kim-blade.

Læs hele indlæget »

Bødkers.net bliver stolt drevet af WordPress
Indlæg (RSS) og Kommentare (RSS).